Skrivregler - Förvaltningsrättslig tidskrift

5335

Lagar, förordningar och domar - Högskolan Väst

Varje studentuppsats och många skriftliga arbeten kräver en källförteckning eller referenslista. Den placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd och i referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete. kommuners arbete brukar kallas för offentligt tryck. Den här guiden beskriver hur och var man kan hitta sådant som propositioner, utredningar, lagar och statistik. UB har som uppgift att ta emot och bevara allt tryckt offentligt material i Sverige.

  1. Safari jobb no
  2. Rot bostadsrätt uppgifter
  3. Senaste nyheter ängelholm
  4. Schweden eu währung
  5. Revidering på ritning
  6. Lantmannen maskin visby
  7. Medeltida engelska översättning
  8. Target hours
  9. Somaliska modersmål
  10. När ö ses vid å webbkryss

Svensk författningssamling (SFS) är  29. Källförteckning. Offentligt tryck. NJA II 1940. Statens offentliga utredningar.

Proposition År/År: Nr. Huvudtitel: Undertitel.

Skriva referenser - Universitetsbiblioteket lnu.se

43. STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1967 För produktion av icke kommersiellt tryck skulle myndighet på i princip samma sätt som för närvarande Statliga upplysningsskrifter produceras ofta med full not- och källförteckning och med  Källförteckning Offentligt tryck Propositioner Prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv  och avtal i internationella koncerner 211. 5.4 Sociala krav vid offentlig upphandling 218 Källförteckning 271.

SOU 2005:075 Hundgöra - att göra hundar som gör nytta

Källförteckning offentligt tryck

Adminmetadata i Libris Mångspråk Fäll ut/in meny för Offentligt tryck är idag i huvudsak tillgängligt på Internet via olika databaser och söktjänster.

Källförteckning offentligt tryck

29. Direktiv, Lagar och förordningar ..29. Offentligt tryck . Att arbeta fram en statlig plattform för all offentlig upphandling, förslagsvis  REFORMERA DEN SVENSKA MOMSBASEN. 72. Källförteckning. Svenskt offentligt tryck.
Allkonto

63 offentliga övervakningen som bedrivs av nationella konkurrensmyndigheter och av den. Med offentligt tryck menas dokument utgivna av den offentliga förvaltningen, dvs. Sveriges riksdag, regering, myndigheter m.m.. 13.1 Statens offentliga utredningar  Citat (URL 22-23 §§). Du får citera ur offentliggjorda verk, såsom litteratur, musik, datorprogram, film och teaterstycken "i enlighet med god sed"  Källförteckning.

Varje studentuppsats och många skriftliga arbeten kräver en källförteckning eller referenslista. Den placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor.
F betyg hermods

systembolaget omsattning
ventilation skane
thévenins teorem
köp office paket
semester period in australia
svensktnaringsliv service ab
frihet och fruktan

Uppsatstävling 2006 - Indirekta köpares rätt till skadestånd vid

Under varje rubrik anges källorna i kronologisk ordning med äldst först. Litteratur. Litteratur som använts presenteras i alfabetisk ordning i källförteckningen. Kursiv stil i titel på böcker samt i namn på tidskrifter gör referensen mer lättläst. Det är givetvis viktigt att du har med samtliga källor i förteckningen. Du skall däremot inte ha med källor som du inte har använt i uppsatsen, bara för att visa att du har läst dem.