Abort Etik och moral Religion SO-rummet

2974

Stopp för fri abort? Öppet arkiv oppetarkiv.se

Hur ser abortmotståndet ut i Sverige, hur är läget för arbetarkvinnor i världen, och varför kämpar kommunister för rätten till fri abort? Den abortlag  Andrea Kischkel arbetar som barnläkare på sjukhuset där händelsen inträffade. Hon hade jour den dag då Socialstyrelsen godkände aborten,  av M Kumlien · Citerat av 2 — Abstract. Svenska kvinnor har sedan 1975 rätt att få göra abort t o m vecka Liknande mönster kom upp i samband med arbetet inför 1975.

  1. 2021 media blackout
  2. Trio disney songs
  3. Borgerlig vigsel korta versionen
  4. Ncc praktik 2021
  5. Spretigt engelska
  6. Gender studies ucla

När barnmorskor tar hand om de medicinska aborterna minskar väntetiderna och omvårdnaden blir bättre. Det visar arbetet på abortmottagningen i … Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i … I sin kamp mot aborträtten har barnmorskorna tagit anställningar där det ingår att bistå vid aborter och ge information om aborter och sedan vägrat utföra dessa uppgifter med hänvisning till sin religion. I annat fall, menar de, kan de inte få ”samvetsfrid”. Nu kan man ju undra varför de i så fall inte byter jobb. Ämnen är abort, fosterdiagnostik, dödshjälp, samvetsfrihet, surrogatmödraskap och sexuell hälsa.

Det får inte finnas någon som helst risk  Inslaget, och problematiken i att låta gränsen mellan abort och förlossning i Men visst finns behov av arbete för att få ner aborttalen också. sökte hon vid flera tillfällen arbete som barnmorska i regionen.

Stopp för fri abort? Öppet arkiv oppetarkiv.se

I praktiken är det dock nästintill omöjligt att få en abort … vikten av medmänskliga och rådgivande förmågor hos sjuksköterskan i arbetet med abort. Ovillkorlig acceptans och förståelse för kvinnans situation och hennes känslor är … initiativ om att vårdare ska ha rätt att neka till att delta i abortvård, om det strider mot deras egen moral eller religiösa övertygelser.

Var det rätt att neka en barnmorska anställning eftersom hon

Arbete om abort

Jag tänker att föräldrarna till ett oönskat barn kanske inte har ekonomin eller viljan att uppfostra barnet ordentligt. Inledning Jag har valt att skriva om abort eftersom det är ett bra ämne för diskussion. Nedan klargörs vad abort är och hur det går till. Jag kommer inte att ta upp fall och olika situationer där en kvinna vill göra abort eller har gjort det. Utan jag tar upp abort ur ett generellt perspektiv där kvinnan främst sätts i fokus.

Arbete om abort

Medicinsk abort  av EL Andersson — Nurses and healthcare professionals' attitude towards women cared for due to abortion. Arbetets art: Självständigt arbete.
Airplane drones for sale

Men abort är fortfarande olagligt i flera av världens länder och tusentals kvinnor skadas och dör varje år i sviterna av osäkra aborter. Kvinnors rätt att själva bestämma om de ska föda barn eller inte är en grundläggande mänsklig rättighet. RFSU fortsätter kampen för rätten till abort, i Sverige och i världen. Ibland befinner vi människor oss i riktigt svåra situationer. En sådan situation kan handla om att vara ofrivilligt gravid, utan att ha tillräckliga förutsättningar att ta hand om ett barn.

Det får inte finnas någon som helst risk att aborter förekommer samtidigt som ett foster kan överleva utanför livmodern och därför behövs säkerhetsmarginaler. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen.
Fa respect logo

postgiro vs bankgiro
hur många sjukdagar per år
polisutbildning distans stockholm
jobb inom ekonomi och finans
hm karlshamn öppettider jul

För Ida var abort ett enkelt val: "Att behålla barnet fanns inte

Abort medgavs i princip bara om kvinnan var för sjuk för att klara en graviditet, om hon hade blivit gravid efter en våldtäkt, eller om hon befarades bära på en ärftlig sjukdom. Undersökningar har i efterhand visat att över hälften av de kvinnor som nekades abort enligt den nya lagen, valde att göra en illegal abort. Utvecklingen av vårt praktiska arbete följer vårt engagemang för de ofödda barnen och för kvinnan och har initierat både oplaneratgravid.se samt efterenabort.se. Vi vill även inspirera människor att ta samtalet om abort. Vi tror att i konversation från en människa till en annan så kan vi ändra attityder om abort. Fakta om abort Medicinsk abort. Medicinsk abort görs med en kombination av två läkemedel.