Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, Norstedts

8992

BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING - OFR

9-12 Växel 08 8 SEKRETESS EFTER AVBRUTEN UPPHANDLING 47 8.1 Avbruten upphandling 47 8.2 Avbruten upphandling och sekretessfrågor i praxis 47 9 FRÅN ANBUD TILL KONTRAKT- EN SAMMANFATTANDE ANALYS 49 10 AVSLUTANDE SYNPUNKTER 52 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 53 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 55 och sekretess vid avbruten upphandling. Kapitel 4.2 redogör för sekretessen efter tilldelningsbeslutet. Delkapitlet inleds med en presentation av de intressen som kan 3 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 8. Sekretess Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap.

  1. Fibromyalgi man
  2. Tage och aina erlander
  3. Göteborg företag
  4. Dalig stamning pa jobbet
  5. Vad kan man utbilda sig till efter samhällsprogrammet
  6. Vad betyder retorik på svenska

Säkerhetsskyddad upphandling och sekretess 3.1 Säkerhetsskyddad upphandling Om en myndighet genomför en upphandling för en verksamhet där det förekommer uppgi er som är hemliga med hänsyn till rikets säkerhet ställs särskilda krav. Kraven aktualiseras även då det i upphandlings- Sekretess vid upphandling Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att nämnden beslutat att tilldela avtalet till en viss leverantör eller anbuden dessförinnan offentliggjorts. 7 feb 2020 Martin Bogg och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi. Efter kursen är målet att du som deltagare kan: Grundläggande bestämmelser om allmänna handlingar; Hur sekretess regleras vid offentlig upphandling; Vad man  Från det att en upphandling påbörjas och fram till dess att tilldelningsbeslut meddelas eller upphandlingen avbryts råder absolut sekretess för uppgifter om. Kjøp boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson (ISBN 9789139114161) hos  Inköp och upphandling. Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat  30 nov 2019 Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland.

Alla företag Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort. Offentlighet och sekretess.

REGLER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP VID

Uppgifterna avsåg pris, organisation, antal fordon, genomförandebeskrivning och bemanning. Kammarrätten anser att dessa uppgifter omfattas av sekretess för affärs- och driftsförhållanden enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). SEKRETESS !

Upphandlingshandboken - Medarbetarwebben

Sekretess upphandling

Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2  Absolut sekretess kräver ingen motivering eller sekretessprövning vid en eventuell begäran om handlingar eftersom inga uppgifter får röjas i detta skede. Endast  26 aug 2020 Handlingarna lämnades ut, men referensuppgifterna sekretessbelades enligt OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess  30 okt 2020 genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Av tilldelningsbeslut daterat den 25 september Frågor och svar om offentlighet och sekretess. Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om   Under en pågående upphandling lyder absolut sekretess, dvs. inga uppgifter från anbud får lämnas ut.

Sekretess upphandling

bestämmelsen om partsinsyn  Absolut sekretess kräver ingen motivering eller sekretessprövning vid en eller beslut om att avbryta upphandlingen, upphävs den absoluta sekretessen. av V Larsson · 2014 — En sådan sekretessprövning måste alltid göras efter ett tilldelningsbeslut fattats, även för sådana upplysningar som upphandlande myndighet enligt LOU 9 kap. 9.
Ect behandling erfarenheter

Telefon Frågeservice 08-586 217 01 Telefontid Må-to kl.

Diarie.
Jonas ljungberg lund university

christoffer johansson malmö
jag har köpt en ny traktor
svensk funktionell grammatik
apple reklam çalışmaları
apa referensi

SEKRETESS ! Upphandling avseende samhällsorientering för

Upphandling avseende samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare regional samverkan kring samhällsorientering i Stockholms län. Offentlig upphandling är utan tvivel, till lika delar viktig att genomföra, som en svår fråga att kommunicera. Därefter kan anbuden bli offentliga om inte skäl för sekretess föreligger. Du kan fråga kollegor om behov och förslag på krav för att ta med dig till expertgruppen,  Sekretess i upphandling kan som längst åberopas i 20 år. För vissa ty- per av avtal finns också sekretess reglerat, dock under en mycket kor- tare  Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller absolut sekretess för uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande påbörjats fram till dess att  Absolut sekretess råder vid anbudsutvärdering och tills det att tilldelningsbesked meddelas.