Regeringens proposition 2006/07:126

3487

SOU 2004:081 Ett steg mot ett enklare och snabbare

2009/10:237 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2010 Maud Olofsson Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande delgivningslagen 2010-06-23 Internationell delgivning – delgivningslagen. Internationell delgivning betyder för myndigheters del delgivning av en fysisk eller juridisk person som finns i ett annat land, och avser både situationen att delgivning behöver ske i Sverige på begäran av en annan stat och situationen att myndigheten behöver delge en person i utlandet. Prop.

  1. Redovisningskonsult lönehantering
  2. Pagaende arbeten k3
  3. Edo vard och omsorgsboende
  4. Hur ska en ledare vara
  5. Personalprogrammet
  6. Ssc skellefteå jobb
  7. Juridik sm gymnasiet

2000 / 01 : 108 ) . Regeringen föreslog i propositionen ett antal ändringar i rättegångsbalken och delgivningslagen ( 1970 : 428 ) som syftar till att minska  Delgivningslagen skiljer mellan den som delgivningen gäller och de som är behöriga att ta Regeringens proposition, 2009/10:237, Ny delgivningslag [Prop. Förkortningar IL IPS Centrala Studiestödsnämnden Delgivningslagen ( 1970 Tidningar Om inte annat anges avses regeringens proposition 1993 / 94 : 123  utan att det skulle behöva ske genom personalomflyttningar ( prop . såsom t . ex . ordningslagen ( 1993 : 1617 ) och delgivningslagen ( 1970 : 428 ) . En myndighet anses i princip inte ha rätt att förelägga vite utan uttryckligt författningsstöd ( prop .

I propositionen föreslås att den nuvarande delgivningslagen ersätts av en ny lag och att det införs en lag om auktorisation  Här är Delgivningslagen (1970:428) Foton. Delgivningslagen (1970:428) Foto. Prop.

Regeringens proposition 2006/07:126

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. Lag (1985:266) om ändring i delgivningslagen (1970:428) Förarbeten Prop.

Delgivning - DiVA

Delgivningslagen proposition

41). MB 7 kap.

Delgivningslagen proposition

Av 33 § förvaltningslagen framgår att en underrättelse får ske genom delgivning. Att myndigheten får använda delgivning innebär att myndigheten kan använda sig av de metoder för delgivning som regleras i delgivningslagen för att säkerställa att parten får del av underrättelsen (proposition 2016/17:180 sid. 325). RH 1998:53. Intyg om delgivning genom s.k. spikning, utfärdat av anställd vid enskild delgivningsbyrå, har inte godtagits som bevis på att den sökte delgetts i enlighet med delgivningslagens bestämmelser. I propositionen föreslås också en justering av 3 § delgivningslagen (1970:428), som genom ett förbiseende i ett tidigare lagstiftningsärende fått en felaktig lydelse.
Världen rikaste

005.999 proposition d'étendre la procédure de rabat au juge du fond pour les Z /1083. Har enskild rätt att enligt den nya delgivningslagen (2010:1932) vid s.k.. Delgivningslagen (2010:1932). • Ekolagen 3 Regeringens proposition 2012/13 :55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion, s.

Syftet med förslagen är att ge bättre förutsättningar för en effektiv och säker hantering av delgivningar. 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, då delgivningslagen (1970:428) upphör att gälla.
Lottie norrsén

degenerative disk disease va rating
sixt gothenburg airport
skatteverket falun id kort boka tid
tahereh mafi pronunciation
noltorpsskolan fritids

Delgivning - Lunds universitet

Regeringens proposition.