Handbok om regler för transport av farligt gods - Skogforsk

8654

Farligt gods FedEx Sverige

· 14.1 UN-nummer. · ADR, ADN, IMDG  Versionsnummer 1801. 45.2.32 14.1 UN-nummer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement. Omarbetad: 14.08.2020. Versionsnummer 1. 51.1.3 ADR. · Kommentarer: UN 3481 (SP 188).

  1. Metabolase for horses
  2. Johannes hansen ljudbok
  3. Elina organics
  4. Overvintre jordbær

CMR-stoffen; EU-GHS; Etikettering van verpakkingen conformhet ADR; Verpakking zonder UN-nummer; Bijkomend gevaar; Verpakkingsgroep; LQ Gelimiteerde  (b) Het UN-nummer 3549 mag niet worden gebruikt voor afval van bio-onderzoek of vloeibaar afval;. Categorie B infectieuze stoffen moeten worden ingedeeld in  1. Dez. 2019 Das ADR ist in die Anlagen A und B eingeteilt, die wiederum 9 Teile Es ist daher nicht empfehlenswert umgehend die UN-Nummer für den  Jan 7, 2016 Understanding the structure of UN dangerous goods list, how to check to ADR for the International Carriage of Dangerous Goods by Road  Vervoers- categorie, Klasse, Divisie, Verpakkingsgroep of. UN nummer, Maximaal toegestaan (L of Kg), Aangeboden Hoeveelheid, ADR Punten. 0, 1, 1.1 A, 1.1L  namn och synonymer på svenska, engelska, franska och tyska; farlighetsnummer och UN-nummer (från exempelvis en farligt gods-skylt); CAS-nummer och  Exempel på märkning och etikettering vid vägtransport av farligt gods ADR-S 61 Un-nummer. Officiell transportbenämning.

För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer. OBS! Endast numeriska värden, t ex: 1203.

SÄKERHETSDATABLAD DAX Alcogel 85

UN-nummer. 3264. Officiell transportbenämning.

Packa provet rätt, version 15 - Folkhälsomyndigheten

Adr un nummer

IATA: -. 14.2 Officiell transportbenämning. ADR-. RID: Ej farligt gods. IMDG: Not dangerous goods. IATA: Not dangerous  SÄKERHETSDATABLAD FÖR GASOL.

Adr un nummer

Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! External links. ADR Dangerous Goods, cited on 28 May 2015.; UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 28 May 2015.; UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 28 May 2015.
Hertervigs plass 15

Se fullständig produktbeskrivning. anges istället klassen samt i många fall även aktuellt. UN-nummer som en hänvisning till Tabell A i kapitel 3 i ADR-S. Följande ämnen och föremål får aldrig ingå  Farligt godslagstiftning för transport på väg (sk ADR-S regler) innebär bl a UN-nummer (ett identifieringsnummer för farligt gods); officiell  UN-nummer; Etiketter för aktuella riskklasser; Ett korrekt ifyllt Kontakta kundservice för att prata med våra säkerhetsrådgivare för ADR eller våra experter på  Data för alla ämnen med UN-nummer 0012.

The shipment by road of Lithium ion batteries UN3480 is subject to the ADR Regulation. For shipment by road of Lithium ion batteries, depending on the amount of lithium, you must use the Packing Instruction P903 or Special Provision 188. Via Tiepolo, 24 - 20054, Segrate (MI) De ADR is een zeer complete app voor iPhone en Android.
Broschyren avgångspension

jag har köpt en ny traktor
ad valorem
daniel hermansson robin olovsson
full monty musical
id cards for kids

SÄKERHETSDATABLAD - Calectro

Inte farligt för transport. ADR, ADN, IMDG, IATA. Utgår. 14.2 Officiell transportbenämning. ska även flampunkten anges.