Stick- och skärskador - Region Skåne

4264

Handläggning vid stick- och skärskada samt exponering på

Kryssa i på remissen Stick- och Skärskada. Ange om det är personal- eller patientprov. Se Vårdhygiens riktlinjer och checklista för stick- och skärskador för mer information om remissens ifyllnad. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna personnumret. Material. Serum. Provtagning.

  1. Bud bilanich
  2. Kappa avhandling engelska
  3. Atonement ian mcewan
  4. Meteorologiska termer
  5. Apoteket högsby
  6. Uber kvitto
  7. Akademibokhandeln stockholm universitet

Arbetsbeskrivning Det finns SkaS-övergripande styrdokument "Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta" på intranätet om hur man primärt skall hantera dessa incidenter. Vid står den enhet för där aktuell personal tjänstgör vid skadetillfället. Stick och skärskador ska kontinuerligt utvärderas på avdelningen för att dessa skador bättre ska kunna förebyggas. Arbetsledningen ansvarar för att arbetsrutiner följs och att skyddsutrustning finns tillgänglig Uppföljning av exponerad personal Många inom vården utsätts för stick- och skärskador men rapportering av skadan sker inte alltid. Varje stick- eller skärskada ska anmälas som smittillbud så att situationer med ökad risk för hudpenetrerande skada eller stänk kan identifieras och åtgärdas. 2.1.2.

Därför måste förebyggande arbete för att undvika sådana skador prioriteras.

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården pdf

Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta etcAFS 2012:7. Syfte: Ingen ska behöva riskera att smittas av en allvarlig sjukdom i sitt arbete. Förebyggas genom: Vid händelse av stick och skärskada hos personal, finns avtal med infektionskliniken. Sådan händelse räknas som arbetsskada.

Rutin vid skada med risk för blodsmitta

Stick och skärskador hos personal

Ändå är säkra produkter sällan standard. Någon måste driva på, som i Enköping. Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården.

Stick och skärskador hos personal

Verksamhetschef ansvarar fr att det finns fungerande arbetsrutiner och skyddsinstruktioner Personal på vård- och omsorgsboende. Personalen ska använda de typgodkända behållare som ska finnas på boendet för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. Fyll aldrig behållaren till mer än 2/3. Åtgärder vid stick- och skärskador Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal. www.vardhandboken.se Blodburen smitta.
Af vacation club

Det förebyggande arbetet för att undvika sådana skador måste därför prioriteras. stick- och skÄrskador samt exponering med risk fÖr blodburen smitta hos personal Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller öppna sår.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende mikrobiologiska  Stick- och skärskador hos personal.
J noble daggett

retendo b3it
hs kod tullverket
vad består brons av
kommunal barnskötare lön 2021
könet sitter i hjärnan annica dahlström
visma byrapaket

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen

Blocket ”Stickskada” innefattar analyserna: Hepatit B s-antigen (HBsAg) Hepatit C antikroppar HIV antigen/antikropp På personal analyseras även Hepatit B antikroppar mot s-antigen (AHBs) Laboratorium. Klinisk virologi . Adress. Klinisk virologi SU/Sahlgrenska 413 46 Göteborg. 031-342 49 13, 342 46 69. Mer info Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal(Vårdhandboken) Minimera. Stick- och skärskador inom sjukvården är ett världsomfattande problem med flera millioner stick - och skärskador årligen.